نویسنده = فربودی، دکتر یوسف
تعداد مقالات: 2
1. خطای تصمیم گیری مدیران

دوره 50، شماره 0، پاییز 1379

دکتر یوسف فربودی


2. روش های مقابله با ایستادگی در برابر تغیر

دوره 43، شماره 0، زمستان 1377

دکتر یوسف فربودی