نویسنده = نیا، دکتر سید محمد مهدوی
تعداد مقالات: 1
1. بازاریابی برای افزایش صادرات فولاد ایران

دوره 50، شماره 0، پاییز 1379

دکتر سید محمد مهدوی نیا