نویسنده = نساجی، مهندس مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی استدلالات فازی

دوره 51، شماره 0، زمستان 1379

دکتر محمد باقر منهاج؛ مهندس مهدی نساجی