نویسنده = وارث، سید حامد
تعداد مقالات: 2
1. تحقیقات چند پارادایمی در مطالعات سازمانی

دوره 54، شماره 0، پاییز 1380

دکتر سید مهدی الوانی؛ سید حامد وارث


2. سیمای سازمان از نگاه مورگان

دوره 52، شماره 0، بهار 1380

سید حامد وارث