نویسنده = البدوی، دکتر امیر
تعداد مقالات: 1
1. مقدمه ای بر راهکارهای ایجاد سازمان های یاد گیرنده در ایران

دوره 57، شماره 0، تابستان 1381

دکتر امیر البدوی؛ رضا شفاعی