نویسنده = آرای، دکتر مهرناز شهر
تعداد مقالات: 1
1. ترغیب و آموزش خلاقیت در سازمان های پویا

37و38، شماره 0، پاییز 1376

دکتر مهرناز شهر آرای؛ دکتر رضا مدنی پور