نویسنده = نوروش، ایرج
تعداد مقالات: 3
3. هنر انتخاب در حسابداری ترکیبی

دوره 2، شماره 0، پاییز 1367

ایرج نوروش