نویسنده = خانی، محمد موسی
تعداد مقالات: 2
1. استخراج و ارزیابی شاخص‌های مرتبط با آمادگی صنعت خودروسازی جهت پیاده سازی ERP

دوره 20، شماره 3، پاییز 1386

محمود صارمی؛ محمد موسی خانی؛ مهدی عابدینی؛ شهرام خیراندیش