نویسنده = پور، طهمورث حسنقلی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی الگویی برای تبیین رفتار خریداران سازمانی در خرید محصولات رایانه‌ای- سخت افزار

دوره 21، شماره 3، تابستان 1387

طهمورث حسنقلی پور؛ محمود صارمی؛ مجید اسماعیل پور


2. طراحی مدل بلوغ الکترونیکی فرایند صادرات کالا در ایران

دوره 18، شماره 1، زمستان 1384

طهمورث حسنقلی پور؛ کیومرث شریقی


3. ارتباط منطقی کار راهه و پرورش مدیریت

دوره 18، شماره 0، پاییز 1371

طهمورث حسنقلی پور