نویسنده = حبیبی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. مزیت رقابتی در شرکت‌های چندکسب و کاره و ویکرد رابطه ای

دوره 20، شماره 2، تابستان 1386

محمدرضا حمیدی زاده؛ معصومه حبیبی