نویسنده = نوری، ایرج
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت آموزش با تکنیک MCDM فازی

دوره 20، شماره 1، زمستان 1386

ایرج نوری؛ بابک اسدی؛ امیر رضازاده