نویسنده = لاجوردی، دکتر سید جلیل
تعداد مقالات: 1
1. نقش آموزش در پیشبرد هدفهای مدیریت سازمان

35 و 36، شماره 0، زمستان 1375

دکتر سید جلیل لاجوردی