نویسنده = سرافراز، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. آینده نگری در انتقال تکنولوژی اطلاعات

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

دکتر نظام الدین فقیه؛ لیلا سرافراز