نویسنده = پور، دکتر محمد جوادعاصمی
تعداد مقالات: 1
1. نگرش رفتاری به مدیریت استراتژیک

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

دکتر محمد جوادعاصمی پور