نویسنده = Gran، Staffan
تعداد مقالات: 1
1. رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

دوره 19، شماره 0، زمستان 1371

دکتر محمد مهدی تنعمی؛ Staffan Gran