نویسنده = شغل‌آباد، رسول قلی‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کشور مبداء بر تصمیم خرید مشتری مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 21، شماره 4، تابستان 1387

بهرام رنجبریان؛ رسول قلی‌زاده شغل‌آباد