نویسنده = دراکر، پیتر
تعداد مقالات: 1
1. حلول سازمان جدید

دوره 1، شماره 0، تابستان 1367

پیتر دراکر؛ عبداله زندیه