نویسنده = طبیبی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت رقابت‌پذیری: نگاهی چند بعدی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1386

هاشم آقازاده؛ محمدرضا طبیبی