نویسنده = مهرگان، محمد رضا
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل آرمانی برنامه‌ریزی تولید برای شرکت کابل های مخابراتی شهید قندی یزد

دوره 19، شماره 4، پاییز 1385

محمد رضا مهرگان؛ عالیه کاظمی؛ امین کامیاب مقدس


2. کنترل کیفیت جامع

دوره 4، شماره 0، بهار 1368

محمد رضا مهرگان