نویسنده = دکتر نظام الدین فقیه
بهینه سازی تواتر بازرسی نگهداری ماشین آلات بوسیله شبکه عصبی مصنوعی

دوره 52، شماره 0، فروردین 1380

دکتر نظام الدین فقیه؛ دکتر داود کریمی


سازمان و مدیریت در فرایند تحقیق و توسعه

27و28، شماره 0، اسفند 1373

دکتر نظام الدین فقیه


آینده نگری در انتقال تکنولوژی اطلاعات

دوره 22، شماره 0، مهر 1372

دکتر نظام الدین فقیه؛ لیلا سرافراز


انتقال ، جذب و تطبیق تکنولوژی

دوره 21، شماره 0، تیر 1372

دکتر نظام الدین فقیه