نویسنده = امین کامیاب مقدس
ارائه یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی جهت ارزیابی پالایشگاه‌های نفت کشور

دوره 21، شماره 4، شهریور 1387

محمدرضا مهرگان؛ امین کامیاب مقدس؛ عالیه کاظمی


طراحی مدل آرمانی برنامه‌ریزی تولید برای شرکت کابل های مخابراتی شهید قندی یزد

دوره 19، شماره 4، آذر 1385

محمد رضا مهرگان؛ عالیه کاظمی؛ امین کامیاب مقدس