نویسنده = خدیجه سفیری
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی زن در تلویزیون بر اساس سند چشم انداز توسعه بلندمدت جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 3، تابستان 1387

خدیجه سفیری؛ باقر ساروخانی؛ سهیلا بورقانی فراهانی


2. اشتغال زنان و توسعه

دوره 24، شماره 0، بهار 1373

خدیجه سفیری