کلیدواژه‌ها = مزیت رقابتی پایدار
بررسی نقش قابلیت یادگیری بازار در خلق محصولات نوآورانه

دوره 19، شماره 3، شهریور 1385

غلامعلی منتظر؛ نرجس ناصر بخت


استراتژی بازاریابی هوشمند

دوره 17، شماره 3، تیر 1383

دکتر سید رضا سید جوادین؛ هاشم آقا زاده؛ محمد رحیم اسفیدانی