کلیدواژه‌ها = آموزش از راه دور
ساختار سازمانی مناسب برای دانشگاه های مجازی

دوره 16، شماره 1، تیر 1382

علی رضا نصیری؛ دکتر سعید قاضی طباطبایی


آموزش از راه دور ، رهیافتی بدیل در نظام آموزش کارکنان

39و40، شماره 0، اسفند 1376

دکتر غلامحسین زمانی؛ مهندس شهرام مقدسی