کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
ارائه یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی جهت ارزیابی پالایشگاه‌های نفت کشور

دوره 21، شماره 4، شهریور 1387

محمدرضا مهرگان؛ امین کامیاب مقدس؛ عالیه کاظمی


الگوریتم رتبه بندی عملکرد سازمانی دستگاه های اداری – اجرایی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1383

دکتر سید ابوالقاسم علوی؛ دکتر مهدی جمشیدیان؛ اصغر مشرف جوادی


طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد سیستم بانکی در سرفصل فروش اقساطی

دوره 16، شماره 1، تیر 1382

دکتر مسعود عباسی؛ دکتر عبدالحمید انصاری