کلیدواژه‌ها = شایسته سالاری
تعداد مقالات: 3
1. تاملی بر مبانی نظری نظام های اداری مدرن

دوره 56، شماره 0، بهار 1381

دکتر منوچهر شجاعی


2. بررسی میزان شایسته سالاری در انتخاب مدیران بخش دولتی و خصوصی

دوره 54، شماره 0، پاییز 1380

دکتر علی عطافر؛ دکتر کریم آذربایجانی


3. بسوی بازشناسی و تبیین مجدد نقش دانشگاه

دوره 47، شماره 0، زمستان 1378

دکتر محمد سعید تسلیمی