کلیدواژه‌ها = شایسته سالاری
تاملی بر مبانی نظری نظام های اداری مدرن

دوره 56، شماره 0، فروردین 1381

دکتر منوچهر شجاعی


بررسی میزان شایسته سالاری در انتخاب مدیران بخش دولتی و خصوصی

دوره 54، شماره 0، مهر 1380

دکتر علی عطافر؛ دکتر کریم آذربایجانی


بسوی بازشناسی و تبیین مجدد نقش دانشگاه

دوره 47، شماره 0، اسفند 1378

دکتر محمد سعید تسلیمی