کلیدواژه‌ها = رقابت
تعداد مقالات: 4
1. نقش سیستم های اطلاعاتی در صنایع کوچک

دوره 53، شماره 0، تابستان 1380

دکتر امیر مانیان


3. بسته بندی کالا وبازاریابی

دوره 44، شماره 0، بهار 1378

دکتر بهرام رنجبریان


4. حقیقت و افسانه در مدل پورتر

دوره 44، شماره 0، بهار 1378

دکتر فرج ا... رهنورد