نویسنده = فراشاه، علی دهقان پور
تعداد مقالات: 1
1. فرآیند تصمیم گیری شروع به کارآفرینی (مطالعه موردی کار آفرینان ایرانی)

دوره 58، شماره 0، پاییز 1381

دکتر سید علیرضا فیض بخش بازرگان؛ علی دهقان پور فراشاه