نویسنده = مهرگان، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. ارائه یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی جهت ارزیابی پالایشگاه‌های نفت کشور

دوره 21، شماره 4، تابستان 1387

محمدرضا مهرگان؛ امین کامیاب مقدس؛ عالیه کاظمی


2. طراحی الگوی مفهومی تعاملات سازمان – محیط بر اساس ظرفیت محیط با رویکرد سیستمی

دوره 18، شماره 1، بهار 1384

علی اکبر فرهنگی؛ حسن میرزایی اهرنجانی؛ محمدرضا مهرگان؛ قنبر محمدی الیاسی