نویسنده = نژاد، احمد جعفر
تعداد مقالات: 5
1. بررسی موانع و ارایه راه‌کارهای توسعه روابط متقابل صنعت ودانشگاه در ایران

دوره 18، شماره 1، زمستان 1384

احمد جعفر نژاد؛ عبدالمحمد مهدوی؛ فریبا خالقی سروش


2. استراتژی عملیات در محیط زنجیرة تأمین

دوره 18، شماره 3، تابستان 1384

احمد جعفر نژاد؛ علی حیدری


5. مدیریت نوآوری محصول

6و7، شماره 0، زمستان 1368

احمد جعفر نژاد