نویسنده = آقازاده، هاشم
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت رقابت‌پذیری: نگاهی چند بعدی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1386

هاشم آقازاده؛ محمدرضا طبیبی


2. نقدی بر فلسفه های بازاریابی

دوره 16، شماره 1، تابستان 1382

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ هاشم آقازاده؛ محمد اسفیدانی؛ مسعود کرمی