نویسنده = تسلیمی، محمد سعید
تعداد مقالات: 3
2. سازوکارهای یادگیری سازمانی، مبنایی برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده

دوره 19، شماره 3، تابستان 1385

محمد سعید تسلیمی؛ علی اکبر فرهنگی؛ وجیهه اسماعیلی


3. بررسی میدانی بحران اولویت در مدیریت بحران

دوره 18، شماره 2، تابستان 1384

محمد سعید تسلیمی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ مهران عمادی اندانی؛ میکائیل برقی