نویسنده = فقیه، دکتر نظام الدین
تعداد مقالات: 6
1. بهینه سازی تواتر بازرسی نگهداری ماشین آلات بوسیله شبکه عصبی مصنوعی

دوره 52، شماره 0، بهار 1380

دکتر نظام الدین فقیه؛ دکتر داود کریمی


4. سازمان و مدیریت در فرایند تحقیق و توسعه

27و28، شماره 0، زمستان 1373

دکتر نظام الدین فقیه


5. آینده نگری در انتقال تکنولوژی اطلاعات

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

دکتر نظام الدین فقیه؛ لیلا سرافراز


6. انتقال ، جذب و تطبیق تکنولوژی

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

دکتر نظام الدین فقیه