نویسنده = کریمی، دکتر داود
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی تواتر بازرسی نگهداری ماشین آلات بوسیله شبکه عصبی مصنوعی

دوره 52، شماره 0، بهار 1380

دکتر نظام الدین فقیه؛ دکتر داود کریمی