نویسنده = مقبل، دکتر عباس
تعداد مقالات: 4
3. خودکار کردن عملیات و سودآوری (2)

دوره 12، شماره 0، بهار 1370

دکتر عباس مقبل


4. خودکار کردن عملیات و سودآوری (1)

دوره 11، شماره 0، زمستان 1369

دکتر عباس مقبل