نویسنده = ویلسون، لاری
تعداد مقالات: 1
1. معرفی کتاب : فروشنده یک دقیقه ای

دوره 17، شماره 0، تابستان 1371

دکتر اسپنسر جانسون؛ لاری ویلسون؛ فریال موسوی؛ کامیار طریقی