نویسنده = عطافر، دکتر علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان شایسته سالاری در انتخاب مدیران بخش دولتی و خصوصی

دوره 54، شماره 0، پاییز 1380

دکتر علی عطافر؛ دکتر کریم آذربایجانی