نویسنده = محقر، علی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد سیستم صف کارمند – تحویلداری در بانک سپه

دوره 19، شماره 4، پاییز 1385

منصور مومنی؛ علی محقر؛ فرهاد متین نفس