نویسنده = اسماعیلی، وجیهه
تعداد مقالات: 1
1. سازوکارهای یادگیری سازمانی، مبنایی برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده

دوره 19، شماره 3، تابستان 1385

محمد سعید تسلیمی؛ علی اکبر فرهنگی؛ وجیهه اسماعیلی