نویسنده = احمدی، علیرضا علی
تعداد مقالات: 1
1. مدل مرجع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دانشگاه های ایران

دوره 19، شماره 3، تابستان 1385

علیرضا علی احمدی؛ محمد فتحیان؛ فرزاد سلطانی