نویسنده = اردکانی، محمد ابوئی
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم و روش‌های اندازه‌گیری همردیفی در مطالعات اقتضائی مدیریت

دوره 19، شماره 2، تابستان 1385

علینقی مشایخی؛ محمد ابوئی اردکانی