نویسنده = سمندی، پرستو شاه
تعداد مقالات: 1
1. مقاومت کاربران در برابر سیستم‌های اطلاعاتی و راهبردهای افزایش سطح پذیرش

دوره 20، شماره 2، تابستان 1386

سید کمال چهارسوقی؛ هدی داورزنی؛ پرستو شاه سمندی