نویسنده = آخوندی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارایه چارچوبی برای مکان‌یابی مراکز صنعتی در سطح ملی همراه با مطالعه موردی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1386

علی فرقانی؛ نیما یزدانشناس؛ علیرضا آخوندی