نویسنده = فراست، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. داده کاوی و کاربرد آن در تصمیم‌گیری‌ها

دوره 21، شماره 2، بهار 1387

محمد تقی تقوی فرد؛ سیّد محمد رضا ناصرزاده؛ علیرضا فراست