نویسنده = علوی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارایه مدلی برای وفاداری مشتریان در بازارهای الکترونیک

دوره 21، شماره 2، بهار 1387

محمد حقیقی؛ محمد رضا علوی؛ امیر صرافی