نویسنده = قلی‌پور، آرین
تعداد مقالات: 1
1. اعتیاد به کار :چالش جدید مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها

دوره 21، شماره 4، تابستان 1387

آرین قلی‌پور؛ عباس نرگسیان؛ رضا طهماسبی