نویسنده = حقیقی، محمد
تعداد مقالات: 3
1. ارایه مدلی برای وفاداری مشتریان در بازارهای الکترونیک

دوره 21، شماره 2، بهار 1387

محمد حقیقی؛ محمد رضا علوی؛ امیر صرافی


2. تحلیل رفتار مصرف کننده در اینترنت

دوره 19، شماره 1، زمستان 1385

محمد حقیقی؛ کاملیا احتشامی اکبری