کلیدواژه‌ها = تصمیم گیری
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل هرمونیکی سازه های آگزیوماتیزه شده تئوری های مدیریت

دوره 53، شماره 0، تابستان 1380

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی؛ محمد حسین لطیفی


2. مبانی استدلالات فازی

دوره 51، شماره 0، زمستان 1379

دکتر محمد باقر منهاج؛ مهندس مهدی نساجی


3. خطای تصمیم گیری مدیران

دوره 50، شماره 0، پاییز 1379

دکتر یوسف فربودی


4. کاربرد روش دلفای در تعیین اولویت اهداف استراتژیک سازمان ها

دوره 50، شماره 0، پاییز 1379

دکتر علیرضا علی احمدی؛ مهندس بهیار داعی


5. مدیریت مشارکتی ضرورتی اخلاقی است

دوره 49، شماره 0، تابستان 1379

دکتر عباس محمدزاده


6. روش های برنامه ریزی آرمانی فازی

دوره 46، شماره 0، پاییز 1378

دکتر عزیزا... معماریانی


7. اطلاعات مفاهیم , چرخه , ارزش , ویپگی ها , طبقه بندی و انواع آن

37و38، شماره 0، پاییز 1376

دکتر سید ضیاء الدین قاضی زاده فرد