کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
تعداد مقالات: 5
3. ارایه چارچوب مفهومی برای توصیف وظایف مدیران فناوری اطلاعات

دوره 17، شماره 1، بهار 1383

دکتر محمدرضا مهرگان؛ دکتر علی محقر؛ مهدی شامی