نویسنده = حسین صفری
تعداد مقالات: 5
2. توسعه استراتژی مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی

دوره 19، شماره 3، تابستان 1385

احمد جعفر نژاد؛ حسین صفری


3. مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران

دوره 16، شماره 1، زمستان 1382

حسین صفری؛ غلامرضا خوش سیما؛ ایوب محمدیان؛ عادل مصلحی؛ کاظم حاکی؛ عماد فرازمند؛ علیرضا تمیزی


5. به سوی دولت الکترونیک: برنامه ای برای ایران

دوره 55، شماره 0، زمستان 1380

دکتر فریدون قاسم زاده؛ حسین صفری